وبلاگ

انواع ترک و سنگ خوردگی شیشه اتومبیل

انواع ترک خوردگی شیشه اتومبیل :


آسیب های وارد شده به شیشه جلوی اتومبیل به دو نوع سنگ خوردگی و ترک خوردگی تقسیم می شوند :
به عنوان مثال اغلب در اثر اصابت سنگ به شیشه خودرو سنگ خوردگی یا ترک هایی به اشکال محتلف بر روی شیشه ایجاد میگردد:

 

الف _ ترک های افقی

                    

                                 

ب _  ترک های منشعب :            

 

 

ج _ ترک به شکل [  y  ] :  

       

   

 د_ ترک های استاندارد [ تا 20 سانتی متر ]

 


انواع سنگ خوردگی شیشه اتومبیل :

 

سنگ خوردگی ها اصولاً اثر دقیقی از محل برخورد سنگ به شیشه بوده که انواع مختلفی را شامل می گردند.

اکثر اوقات به شکل ستاره ای یا حباب و یا اینکه ترکیبی از دو نوع  این شکستگی ها ( مرکب )، بر روی شیشه ایجاد میگردد.

 

 

 

الف / سنگ خوردگی ستاره ای : در اغلب موارد در اثر اصابت سنگ به شیشه اتومبیل ، این نوع شکستگی ایجاد می شود .

 

 

 

 

 

ب  سنگ خوردگی حباب : معمولاً ساده ترین نوع شکستگی می باشد گاهی اوقات به صورت هوا گرفتگی در داخل شیشه ایجاد میگردد.

 

   

 

ج  / سنگ خوردگی مرکب : این شکستگی به شکل حبابی است که سنگ خوردگی ستاره ای میان آن ایجاد می شود.