اطلاعات مربوط به رویه بازگردانی کالا

 

 شرایط عودت کالا :

 خریدار می تواند در ظرف مدت یک روز کاری پس از دریافت کالا و سفارش خود در صورتی که هیچ گونه 

عیب و نقصی به کالا وارد نکرده باشد، نسبت به برگشت سفارش خود با هماهنگی قبلی با پشتیبانی نوآوران اقدام نماید.  

 

 البته توجه به نکات ذیل در این خصوص باید رعایت شود :

 

– هرگونه استفاده از ابزار یا کالای خریداری شده توسط کاربر امکان عودت آن محصول را سلب کرده و محصولاتی که دارای

بسته بندی می باشد، سالم ماندن بسته بندی از الزامات عودت کالای خریداری شده می باشد.

– تأیید عودت کالا توسط نوآوران دلیل بر قبول ادعای مشتری نمی شود بلکه پس از دریافت کالا توسط نوآوران باید ادعاهای

مشتری توسط پشتیبانی تأیید شده و در صورت عدم تأیید کالا مجداً برای مشتری مرجوع می شود.

– هزینه های حمل و نقل مربوط به عودت یا سفارش محصول بر عهده مشتری است، اما در موارد دیگر این هزینه به کاربر تعلق نمیگیرد.