وبلاگ

اهداف و مزایای ترمیم شیشه اتومبیل

* اهداف و مزایای ترمیم شیشه اتومبیل :

 

1. عمل ترمیم شیشه باعث تثبیت حالت آب بندی شیشه اتومبیل می شود.

 

2. ممانعت از خستگی مفرط چشم و رفع شرایط نامناسب دید درهنگام رانندگی به علت انعکاس نور.

 

3. تأییدیه برگه معاینه فنی خودرو پس از ترمیم ترک و سنگ خوردگی ( استاندارد ) شیشه اتومبیل صادر می شود.

 

 4. باعث کاهش انحراف و تصادفات در حین رانندگی میگردد.

 

 5. با انجام به موقع ترمیم شیشه اتومبیل،ترک شیشه ضمن رعایت اصول و استاندارد های لازم، از لحاظ استحکام و مقاومت به حالت اولیه باز میگردد.

 

* نکات قبل از انجام ترمیم شیشه اتومبیل :

 

قبل از انجام ترمیم شیشه، ترک ها باید کاملاً خشک باشند یا اگر به هر دلیلی ترک یا سنگ خوردگی مرطوب باشد، احتمال باز شدن ترک ها امکان پذیر می باشد.

 

چنانچه مدت زمان طولانی از شکستگی ترک شیشه بگذرد احتمال اینکه جرم زیادی در داخل ترک نفوذ پیدا کند بیشتر است؛ زیرا در زمان ترمیم ممکن است باعث ایجاد تیرگی و یا مات شدن ترک ها گردد.

 

 – مزایای ترمیم ترک و سنگ خوردگی شیشه اتومبیل با اشعه UV *

 

در این قسمت اطلاعاتی در مورد برطرف شدن یا محو شدگی انواع شکستگی های شیشه اتومبیل به صورت مختصر و مفید ارائه می گردد :

 

رفع آثار ترمیم ترک و سنگ خوردگی شیشه خودرو :

 

* در هنگام ترمیم سنگ خوردگی شیشه اتومبیل مدل ستاره ای / حباب و…  شکل ظاهری آن پس از ترمیم 80 % الی 90 % محو  می شود. در ضمن مستلزم آن است که از چسب های uv  مخصوص ترمیم شیشه مرغوب استفاده گردد.

 

* البته این وضعیت بستگی به شدت و زمان سنگ خوردگی شیشه اتومبیل دارد.

 

* ترمیم ترک شیشه اتومبیل اولاً بستگی به نوع شدت شکستگی دارد که استاندارد بودن ترک تا 20 سانتی متر مجاز می باشد و سپس باعث نتیجه بهتری پس از ترمیم میگردد.

 

لزوماً مرغوبیت مواد اولیه چسب uv ، در هنگام ترمیم میتواند اثر گذاری بیشتری داشته باشد که در نتیجه 70% الی 80% باعث محو شدگی ترک می شود.