وبلاگ

اهمیت ترمیم شیشه در صنعت خودرو

اهمیت شیشه در صنعت خودرو سازی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در حقیقت صنعت شیشه به

دلیل ظرافت و حساسیت آن یکی از صنایع خاص کشور است چرا که ذات این صنعت کیفیت و ایمنی را در بر میگیرد.

غالباً شیشه اتومبیل 70% از تمامیت ساختار خودرو را به خود اختصاص داده است؛

و آن به عنوان مؤثرترین لوازم ایمنی خودروها بعد از کمربند ایمنی و کیسه های هوا رتبه بندی می شود.

قطعاً شیشه اتومبیل ها یک امر مهم و تأثیرگذار درهنگام دید راننده در شبانه روز به شمار می آید.

با توجه به وضعیت جاده های امروزی ضربه در اثر اصابت سنگ به شیشه خصوصاً در سرعت های بالا ممکن است

در هر لحظه اتفاق بیافتد و به سرعت می تواند به یک ترک و یا سنگ خوردگی غیر قابل جبران تبدیل شود.

بنابراین ترمیم انواع شیشه اتومبیل های سبک و سنگین امری بسیار مهم و تأثیر گذار است.

به طور مثال نمونه تصاویری از اصابت سنگ به شیشه جلوی اتومبیل رخ داده است، مشاهده می نمائید:                                    

 

یکی از عوامل مؤثر در پیشروی ترک خوردگی

شیشه اتومبیل تغییرات دمای آب و هوا می باشد

و یا حتی سیستم های گرمایشی و سرمایشی خودروها در هر فصلی

از سال باعث پیشروی در انواع ترک ها میگردد.

 

 البته عوامل بسیار متعددی در اضافه شدن ترک ها تأثیر گذار هستند؛

از جمله تابش نور خورشید که اغلب باعث می شود ترک شیشه منبسط

یا منقبض گردد که در نهایت باعث پیشروی ترک ها خواهد شد.

از طرف دیگر بافت شیشه آسیب دیده بسیار حساس میشود و در نتیجه

بر اثر ضربات سنگ به شیشه و حتی فشار باد به هنگام رانندگی، ترک ها گسترش می یابند.

 در صورت اقدام به موقع در هر نقطه ای از کشور با صرفه جویی در زمان و هزینه های تعویض،

می توانید شیشه اتومبیل خود را به آسانی ترمیم نمائید.